ZAPRASZAM
DO GABINETU

WRÓĆ NA
STRONĘ
GŁÓWNĄ

Wioletta Wydrzyńska
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
POMOC PSYCHOLOGICZNA
TERAPIA INDYWIDUALNA
TERAPIA PAR
02-784 Warszawa
ul. Cybisa 6
tel. kom. 501 508 766
facebook
zobacz naszą pozostałą aktywność
www.wydrzynscy.pl

WIOLETTA
WYDRZYŃSKA

ZOBACZ
WIĘCEJ

 • z wykształcenia – psycholog, magister inżynier inżynierii środowiska, dyplomowany menedżer; absolwentka licznych studiów podyplomowych, kursów, szkoleń
 • z zawodu – psycholog, pomagająca konstruktywnie i skutecznie rozwiązywać problemy dnia codziennego, specjalizuje się w pomocy osobom wykonującym zawody prawnicze, oferuje także pomoc psychologiczną przedsiębiorcom, menedżerom, szefom i liderom w kryzysie; wspiera osoby-ofiary oszustwa; pomaga osobom uzależnionym; prowadzi terapię par; pomaga osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
 • doradca gospodarczy – posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, w szczególności w sprawach pracowniczych, w sprawach kadrowych, w prowadzeniu rekrutacji pracowników
 • licencjonowany doradca restrukturyzacyjny – specjalista w zakresie upadłości konsumenckich oraz likwidacji, restrukturyzacji i sanacji przedsiębiorstw
 • aktywna społecznie – Prezes Fundacji Zwykła Rozmowa, której celem jest pomoc, wsparcie i działanie na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; przewodnicząca Rady Fundacji Przetarte Szlaki, której celem jest niesienie pomocy i wsparcia dla przedsiębiorców w kryzysie
 • prywatnie – żona, matka dwóch synów

Zapraszam
na zwykłą
rozmowę

ZOBACZ
WIĘCEJ

Jeżeli uważasz, że nie potrzebujesz specjalistycznej pomocy psychologicznej, to …

… po prostu spotkajmy się i porozmawiajmy! Wiemy bowiem, jak ważna jest zwykła rozmowa. Zwykła rozmowa z kimś, kto wysłucha, z kimś, kto zrozumie. Zwykła rozmowa – bez chwalenia się, bez rywalizacji, bez udowadniania czegokolwiek.
Po prostu zwykła rozmowa – bez udawania, bez oskarżeń, bez psychomanipulacji. Dzięki zwykłej rozmowie można uświadomić sobie coś ważnego, istotnego, kluczowego. Zwykła rozmowa może być natchnieniem, inspiracją, prawdziwym wsparciem.
Zwykła rozmowa pozwoli dostrzec, jak pożyteczna jest umiejętność krytycznego spojrzenia na siebie i swoje problemy – ważnymi, potrzebnymi, wręcz niezbędnymi umiejętnościami służącymi rozwiązaniu problemów są bowiem: dociekliwość w wyjaśnianiu własnego zachowania, zdolność do krytycznej analizy argumentów, zdolność do poszukiwania, co jest przyczyną, a co skutkiem oraz umiejętność refleksyjnego podejścia do formułowanych wyjaśnień i wniosków. Zwykła rozmowa pozwala nam dowiedzieć się co sami myślimy, prowokuje nas do refleksji, wprowadza nasze myślenie na tory, którymi dotychczas nie podróżowaliśmy.
To piękne, bezcenne i naprawdę inspirujące doświadczenie!

NASZA
SPECJALIZACJA

ZOBACZ
WIĘCEJ

 • OSOBY WYKONUJĄCE ZAWODY PRAWNICZE
  – konsultacje psychologiczne dla  adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, doradców restrukturyzacyjnych, sędziów, notariuszy, komorników
 • MENEDŻEROWIE
  – konsultacje psychologiczne dla menedżerów wyższego szczebla – prezesów,
  kadry dyrektorskiej, kierowników, szefów, właścicieli firm, liderów biznesu
 • NADMIERNIE ZADŁUŻENI
  – wsparcie psychologiczne dla osób nadmiernie zadłużonych, upadłych konsumentów
  i przedsiębiorców, osób nie mogących poradzić sobie z finansową opresją
 • OSZUKANA, OSZUKANY
  – pomoc psychologiczna dla ofiar oszustwa
 • „ZALEŻNY OD…”
  – pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych
 • TERAPIA PAR
  – autorska terapia dla małżeństw i partnerów prowadzona przez dwoje terapeutów
krzeslo-prawe

Piotr Paweł Wydrzyński

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
POMOC PSYCHOLOGICZNA
TERAPIA INDYWIDUALNA
TERAPIA PAR

CZYTAJ DALEJ

krzeslo_lewe

Wioletta Wydrzyńska

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
POMOC PSYCHOLOGICZNA
TERAPIA INDYWIDUALNA
TERAPIA PAR

CZYTAJ DALEJ

NASZA
SPECJALIZACJA

ZOBACZ
WIĘCEJ

 • OSOBY WYKONUJĄCE ZAWODY PRAWNICZE
  – konsultacje psychologiczne dla adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, doradców restrukturyzacyjnych, sędziów, notariuszy, komorników
 • MENEDŻEROWIE
  – konsultacje psychologiczne dla menedżerów wyższego szczebla – prezesów, kadry dyrektorskiej, kierowników, szefów, właścicieli firm, liderów biznesu
 • NADMIERNIE ZADŁUŻENI
  – wsparcie psychologiczne dla osób nadmiernie zadłużonych, upadłych konsumentów i przedsiębiorców, osób nie mogących poradzić sobie z finansową opresją
 • OSZUKANA, OSZUKANY
  – pomoc psychologiczna dla ofiar oszustwa
 • „ZALEŻNY OD…”
  – pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych
 • TERAPIA PAR
  – autorska terapia dla małżeństw i partnerów prowadzona przez dwoje terapeutów

Zapraszam
na zwykłą
rozmowę

ZOBACZ
WIĘCEJ

Jeżeli uważasz, że nie potrzebujesz specjalistycznej pomocy psychologicznej, to …

… po prostu spotkajmy się i porozmawiajmy! Wiemy bowiem, jak ważna jest zwykła rozmowa.
Zwykła rozmowa z kimś, kto wysłucha, z kimś, kto zrozumie.
Zwykła rozmowa – bez chwalenia się, bez rywalizacji, bez udowadniania czegokolwiek.
Po prostu zwykła rozmowa – bez udawania, bez oskarżeń, bez psychomanipulacji. Dzięki zwykłej rozmowie można uświadomić sobie coś ważnego, istotnego, kluczowego.
Zwykła rozmowa może być natchnieniem, inspiracją, prawdziwym wsparciem.
Zwykła rozmowa pozwoli dostrzec, jak pożyteczna jest umiejętność krytycznego spojrzenia na siebie i swoje problemy – ważnymi, potrzebnymi, wręcz niezbędnymi umiejętnościami służącymi rozwiązaniu problemów są bowiem: dociekliwość w wyjaśnianiu własnego zachowania, zdolność do krytycznej analizy argumentów, zdolność do poszukiwania, co jest przyczyną, a co skutkiem oraz umiejętność refleksyjnego podejścia do formułowanych wyjaśnień i wniosków.
Zwykła rozmowa pozwala nam dowiedzieć się co sami myślimy, prowokuje nas do refleksji, wprowadza nasze myślenie na tory, którymi dotychczas nie podróżowaliśmy.
To piękne, bezcenne i naprawdę inspirujące doświadczenie!

PIOTR PAWEŁ
WYDRZYŃSKI

ZOBACZ
WIĘCEJ

 • z wykształcenia – psycholog,  prawnik, magister inżynier inżynierii środowiska
 • z zawodu – psycholog, konstruktywnie rozwiązujący problemy natury psychologicznej; specjalizuje się w pomocy osobom wykonującym zawody prawnicze, oferuje także pomoc psychologiczną przedsiębiorcom, menedżerom, szefom i liderom w kryzysie; wspiera osoby-ofiary oszustwa; pomaga osobom uzależnionym; prowadzi terapię par; świadczy pomoc psychologiczną pacjentom onkologicznym
 • rzecznik patentowy – specjalista w zakresie ochrony znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • licencjonowany doradca restrukturyzacyjny – specjalista w zakresie upadłości konsumenckich oraz likwidacji, restrukturyzacji i sanacji przedsiębiorstw
 • doradca prawny i doradca gospodarczy – posiada wieloletnie doświadczenie w prawie własności intelektualnej, prawie handlowym, prawie upadłościowym oraz doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i w zarządzaniu przedsiębiorstwami
 • aktywny społecznie – prezes zarządu Fundacji Przetarte Szlaki, której celem jest niesienie pomocy i wsparcia dla przedsiębiorców w kryzysie; przewodniczący Rady Fundacji Zwykła Rozmowa, której celem jest pomoc, wsparcie i działanie na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
 • prywatnie – syn, mąż, ojciec dwóch synów

ZAPRASZAM
DO GABINETU

WRÓĆ NA
STRONĘ
GŁÓWNĄ

Piotr Paweł Wydrzyński

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
POMOC PSYCHOLOGICZNA
TERAPIA INDYWIDUALNA
TERAPIA PAR

02-784 Warszawa
ul. Cybisa 6
tel. kom. 501 558 177
facebook
zobacz naszą pozostałą aktywność
www.wydrzynscy.pl